Het Britse ministerie van Handel en Industrie staat het spioneren toe. Dit in tegenstelling tot de Data Protection Commission (DPC), die het scannen van privé-mail op het werk wil verbieden. Beide instellingen hebben regels uitgevaardigd die vanaf volgende week van kracht zijn. Het ministerie geeft werkgevers de vrije hand in snuffelen in datapakketjes van werknemers. Daarvoor moeten werknemers er wel op gewezen zijn dat hun mail- en telefoonverkeer in de gaten gehouden kan worden. De nieuwe codes van de Data Protection Commission (DPC) zijn echter beperkender voor Engelse werkgevers. Volgens de commissie is het doornemen van e-mails door werkgevers niet te verantwoorden. Vakbonden reageren teleurgesteld op de warrige tegenstrijdigheden. Door de verschillen zouden werkgevers volgens de Commissie in strijd met de wet kunnen handelen, ook al opereren zij volgens het ministerie wel legitiem. "We hadden wel wat meer gezamenlijk denkwerk verwacht", aldus het hoofd van de Confederation of British Industry, Rod Armitage tegen de Financial Times.