De All Party Internet Group (APIG), waar de parlementariërs onderdeel van uitmaken, doen hun oproep in het onderzoeksverslag ( pdf) over spam dat zij maandag presenteerden. Volgens de politici is een wereldwijde coördinatie bij de aanpak van spam nodig. "Als wetgevers weten we dat er vaak vooroordelen bestaan over 'buitenlandse' voorstellen en dat 'het is niet hier bedacht' vaak een krachtig, maar irrationeel argument is. Desalniettemin denken we dat iedereen kan profiteren van vergelijkbare wetten in Europa en de Verenigde Staten." In de vijftien landen van de Europese Unie (waaronder Nederland) wordt nog dit jaar anti-spamwetgeving van kracht, waardoor het verboden wordt om commerciële e-mails te versturen aan mensen die daar van tevoren geen toestemming voor hebben gegeven. De Britse parlementariërs zijn grote voorstanders van de wereldwijde invoering van een dergelijk opt-in systeem. In de huidige voorstellen voor anti-spamwetgeving in de Verenigde Staten wordt echter uitgegaan van het opt-out principe (ontvangers van spam kunnen zich 'uitschrijven'). Volgende week brengen de leden van de APIG een bezoek aan hun Amerikaanse collega's.