Britse parlementariërs die zich in de commissie voor Binnenlandse Zaken acht maanden lang hebben gebogen over de kwestie, komen nu in een rapport tot de conclusie dat het internet de grootste bron is van gewelddadig radicalisme, veel meer dan gevangenissen, universiteiten of plekken van geloofsbelijdenis.

Het rapport The Roots of Violent Radicalisation roept isp's op “meer actief" te zijn en een Code of Practice op te stellen voor de verwijdering van dergelijke content. “De Commissie beveelt aan dat internet service providers meer actief zijn in het monitoren van het materiaal dat ze hosten, met voldoende richtlijnen, advies en ondersteuning van de overheid", zo staat in het rapport te lezen. Mocht dat materiaal aanzetten tot gewelddadig extremisme moet dat verwijderd worden.

'Rapport leidt tot censuur'

Maar Jim Killock van de Open Rights Group, een Britse belangengroep voor bescherming van burgerrechten op het internet, reageert sceptisch. “Er kan maar weinig worden gedaan aan het neerhalen van extreme websites omdat die slechts zelden worden gehost in de UK", zegt hij op de website van ISPreview. “Het alternatief is censuur, wat ineffectief is en een propagandawinst is voor de doelen van die censuur." Met censuur bedoelt Killock het blokkeren van de doorgifte door isp's.

Verder veroordeelt Killock het gebruik van een afsprakenlijstje als genoemde Code of Practice voor het neerhalen van websites of het blokkeren van dergelijke content. “De commissie moet eerst eens kijken wat er al in de wet geregeld is. Als Groot-Brittannië werkelijk censuur wil, moet minimaal geregeld worden dat het gebeurt met tussenkomst van de rechter." Killock zegt verder dat niemand echt goed heeft nagedacht voordat deze aanbevelingen zijn geformuleerd. “Er zijn geen technische experts betrokken bij deze discussie."