Gaan kwesties als privacy, informatievrijheid, netneutraliteit en open source jouw aan het hart? Dan zie je meteen op wie je kunt stemmen in de komende Europese verkiezingen in mei via een nieuwe site van burgerrechtenclub EDRI. Die hebben tien principes geformuleerd en dagen Europarlementari├źrs uit deze te onderschrijven op WePromise.eu.

De site is nu enkele dagen live en tot nog toe hebben 11 verkiesbare politici zich gecommitteerd aan het handvest. Nederlandse kiezers hebben nog weinig keus: alleen Marietje Schaake (D66) heeft haar handtekening gezet. Wie volgt? (Momenteel heeft Nederland recht op 26 van de 766 zetels in het Europees Parlement).

Wederzijdse belofte

In ruil voor deze expliciete stellingname is het de bedoeling dat burgers op dezelfde site beloven te gaan stemmen, en wel op een van de 'geschikte' kandidaten. EDRI hoopt op deze manier zowel politici als burgers uit de tent te lokken. De opkomst bij Europese verkiezingen is doorgaans bedroevend laag, in 2009 zo'n 40 procent in Nederland.