Omdat HTML e-mailberichten in feite simpele webpagina's zijn, kan Internet Explorer ze interpreteren en eventuele binaire attachments uitvoeren zoals aangegeven staat in de MIME-header van het e-mailbericht. Multi-purpose Internet Mail Extension (MIME) is de norm om allerlei soorten bestanden via e-mail te kunnen versturen. Er is echter ook een code beschikbaar die aangeeft hoe ongebruikelijke MIME-types behandeld moeten worden. Internet Explorer kan hier eigenlijk niet mee overweg en geeft vervolgens aan dat de code in bepaalde omstandigheden uitgevoerd mag worden. Als nu iemand een HTML-mail maakt, een uitvoerbaar attachment (bijvoorbeeld .exe) bijvoegt en de MIME-headerinformatie wijzigt naar "behandel als ongebruikelijke MIME-soort" zal Internet Explorer het attachment automatisch opstarten. Op deze manier is het dus mogelijk programmaatjes met een virus te verspreiden. Het probleem doet zich voor bij Internet Explorer 5.01 en Internet Explorer 5.5. Microsoft heeft inmiddels een patch uitgebracht die het probleem verhelpt.

Eerdere relevante berichten:
Guninski vindt nieuw gat in MS Exchange (29 maart 2001)