Schneiders is zelf burgemeester van Haarlem en meldt dat als het aan de burgemeesters ligt, we weer teruggaan naar het stemmen met stemcomputer. "Ik roep namens de burgemeesters op om zo snel mogelijk te zorgen dat we weer gewoon stemcomputers krijgen", aldus Schneiders dinsdag in een interview met BNR Nieuwsradio.

Het probleem zit volgens hem in het handmatig tellen van stemmen. Dat zou te veel tijd kosten. Iets waar gemeenten en de Tweede Kamer ook al over hebben geklaagd. Schneiders: “Het is aan een nieuw gekozen Kamer om ervoor te zorgen dat de stemcomputer weer wordt gebruikt. Het is toch jammer dat moderne middelen niet worden gebruikt", aldus Schneiders.

Reeks aan incidenten

Bij de verkiezingen van 2006 is in Nederland voor het laatst gebruik gemaakt van de op zijn zachtst gezegd omstreden stemcomputer. Na een reeks aan incidenten trok in mei 2008 de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Bijleveld de stekker uit alle soorten stemcomputers. Daar was een rapport van de commissie Korthals Altes voor nodig.

Aanleiding hiervoor was de breed uitgemeten fraudegevoeligheid van de stemcomputers. De actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' toonde onder aanvoering van hacker en cryptograaf Rop Gonggrijp aan dat de stemcomputers van fabrikant Nedap eenvoudig te kraken en afluisterbaar waren. Bovendien hekelde de groep de afwezigheid van een 'paper trail', een controleerbare telling op papier.

Roep om stemcomputers keert terug

Twee jaar geleden kwamen de eerste geluiden over het terugkeren naar het elektronisch stemmen weer op. Gemeenten klaagden opnieuw dat het handmatig tellen van stemmen te veel tijd kost en eisten herinvoering van de stemcomputer. Er kwam een proef in de twee Gelderse gemeenten Groenlo en Doetinchem met nieuwe stemcomputers van Nedap. Stemmers konden op vrijwillig basis naast het rode potlood nogmaals digitaal stemmen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) wilde er echter niets van weten. De proef, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werd gedaan, kreeg geen formele status. BZK wees terug op het gedane onderzoek en trok zijn conclusies. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters noemde deze gang van zaken “19e eeuws" en kondigde aan campagne te gaan voeren voor de herintroductie van de stemcomputer.