De opslag en verwerking van gegevens bij de KLPD voldoet nog steeds niet aan de wettelijke eisen. Daardoor “is het niet geheel uit te sluiten" dat personen onterecht als verdachte in het systeem staan vermeld. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Kooiman van de SP.

Heen en weer geschoven

Het gegevensbeheer bij de KLPD moet voldoen aan een aantal regels die zijn vastgelegd in het zogeheten bedrijfsprocessensysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH). Door een reorganisatie van de beheerdiensten bij de KLPD vorig jaar is het beheer van dat BVH enige tijd heen en weer geschoven tussen verschillende diensten. Nu is het ondergebracht bij de operationele dienst en valt het onder de verantwoordelijkheid van de operationele korpsdiensten.

Ondertussen is er wel een verbeterplan geschreven dat voorziet dat in het najaar het gegevensbeheer weer ingericht is op het bedrijfsprocessensysteem BVH en dan weer voldoet aan het gewenste niveau, verzekert de minister. Daarmee moet ook een einde komen aan het ten onrechte geregistreerd staan van niet verdachte personen. Ook moet het gegevensbeheer dan weer voldoen aan de Wet politiegegevens.

Wettelijke toetsing

Voor het einde van het jaar wordt er een onderzoek gedaan door een extern bureau waarbij wordt bezien of gegevensopslag en -beheer wel voldoet aan de wet. Een eerdere externe audit leverde juist de nu blootliggende onvolkomenheden op. Die tekortkomingen moeten via verbetervoorstellen, gebaseerd op die eerdere audit, nog dit jaar worden gerepareerd.

Of een onterechte registratie als verdachte bepaalde gevolgen kan hebben voor de persoon in kwestie, is nog niet duidelijk. Webwereld heeft hierover bij het ministerie opheldering gevraagd.

Al jaren kritiek op ict-systeem KLPD

De BVH is overigens zelf al jarenlang onderwerp van kritiek. Eind 2010 bleek uit een uitzending van EenVandaag dat het systeem, dat alle andere registratiesystemen van de politie moest vervangen, rammelde aan alle kanten. Toch werd het over heel Nederland uitgerold.

Na alle problemen heeft minister Opstelten vorig jaar beloofd dat er in 2014 een geheel nieuw systeem moet komen dat BVH gaat vervangen: de Basisvoorziening Politie. Tot die tijd wordt er flink gesleuteld aan het bestaande systeem, dat door agenten wordt verfoeid. Die verbouwingsoperatie aan het al in gebruik zijnde systeem gaat 326 miljoen euro kosten.