De Britse regering jaagt met steun van Labour een noodwet door het parlement, zodat opsporingsdiensten metadata kunnen blijven vorderen bij telecomproviders. In mei oordeelde het Europees Hof dat de richtlijn bewaarplicht illegaal was, want in strijd met fundamentele privacyrechten.

Doorstart voor bewaarplicht

Maar die rijke bron van data is noodzakelijk om criminaliteit en terreur te bestrijden, stelt Cameron. Dus wordt de Britse bewaarplicht om een paar punten met spoed aangepast en door het parlement geloodst, meldt onder meer The Guardian.

De regering hamert erop dat de noodwet echt geen nieuwe bevoegdheden geeft aan politie en justitie, en de bewaarplicht juist inperkt. Zo wordt de bewaartermijn teruggeschroefd van twee naar één jaar en komt er een duidelijker 'juridisch kader'. Ook zal de overheid jaarlijks het aantal opvragingen gaan openbaren, zoals in Nederland al enkele jaren gebeurt.

Maar er is verontwaardiging en wantrouwen over de noodwet, samengevat in deze tweet:

In verschillende Europese landen is de bewaarplicht reeds afgeschaft, al dan niet naar aanleiding van het EU-vonnis. De Nederlandse regering heeft geen haast, en komt pas na de zomer met een inhoudelijke reactie. Er is eerst advies gevraagd aan de Raad van State en het CBP of de Nederlandse wet bewaarplicht moet worden aangepast of afgeschaft, meldde Justitie eerder aan Computerworld.

UPDATE: Het CBP laat echter in een reactie weten nog helemaal geen verzoek tot advies te hebben ontvangen.

Analyse op Computerworld: Afschaffing bewaarplicht in Nederland nu 'onvermijdelijk'