Google is officieel uit het strafbankje van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De toezichthouder concludeert dat Google aan alle eisen omtrent het verzamelen van gevevens van draadloze routers voldoet.

Ook de omstreden opt-out die Google hanteert, waarvoor eindgebruikers de netwerknaam (SSID) van hun wifi-routers moeten aanpassen met de '_nomap' tag, kan door de beugel. “Hiermee heeft Google voldaan aan de eis voor een kosteloze en effectieve opt-out mogelijkheid", schrijft het CBP.

Google in overtreding

Vorig jaar bleek dat Google de wet overtrad door ongevraagd en onaangemeld bij het CBP al jarenlang verschillende gegevens van 3,6 miljoen Nederlandse wifi-routers te vergaren, waaronder MAC-adres, SSID en locatie. Daarnaast had het bedrijf 'per ongeluk' ook payloaddata geoogst, oftewel de inhoud van IP-pakketjes, zoals e-mails, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie.

Google vernietigde die payloaddata maar weigerde in eerste instantie aan de andere eisen van het CBP te voldoen. Bovendien bleek het concern het onderzoek stelselmatig te hebben tegengewerkt en getraineerd.

Kamer eist opt-in

Uiteindelijk presenteerde Google de controversiële '_nomap' opt-out. De Tweede Kamer reageerde verontwaardigd en eiste een opt-in in plaats van een opt-out voor het verzamelen van routerdata. Maar het kabinet stelde dat dit 'onnodig en onmogelijk' was.

En nu is dus het CBP ook formeel akkoord met de maatregelen die Google heeft genomen. Google Nederland reageert opgelucht. “We verwelkomen het nieuws van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Zoals eerder gezegd spijt het ons oprecht dat we per abuis gegevens van onversleutelde WiFi-netwerken hebben verzameld. Zodra we beseften wat er was gebeurd, haalden we onze Street View-wagens direct van straat en stelden we meteen de Nederlandse overheid op de hoogte", aldus Google in een verklaring. “We zijn blij dat we dit hoofdstuk hiermee kunnen afsluiten."

Android neemt stokje over

Het CBP meldt ook nog dat Google alle routerdata die zijn verzameld door Street View auto's vernietigt, ook de legitieme. Die actie is echter vooral symbolisch, omdat de huidige database reeds is gevuld en constant wordt geactualiseerd door de talloze Android-apparaten, die ook gegevens van wifi-routers verzamelen.