Het CBP heeft in het verleden wel eerder onderzoek gedaan naar dergelijke regionale databases om te bezien of zij voldoen aan de privacywetgeving. Ook is het CBP door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd een advies te geven over de invoering van het landelijke EPD. Dat advies was in beginsel al kritisch. Ook na het sneuvelen van het landelijke EPD in de Eerste Kamer hield de privacywaakhond de zaken nauwlettend in de gaten.

Doordat de minister haar handen van het EPD aftrok ontstond er een wettelijk vacuüm. “Er ontbreekt nu een wettelijke basis voor de opslag van persoonsgegevens in een medische database", zegt een woordvoerder van het CBP nu. “Daarom gaan we nog dit jaar onderzoek doen naar de regionale databases."

NIet alles gecontroleerd

Hoe dat onderzoek eruit komt te zien, kan ze nog niet zeggen. Het is niet zo dat elk regionale EPD aan een onderzoek wordt onderworpen. “De politie gaat ook niet elke automobilist controleren op door rood rijden." Het onderzoek zal dit jaar nog van start gaan, maar waarschijnlijk zijn de uitkomsten pas volgend jaar bekend.

Afgelopen juni werd bekend dat het niet best is gesteld met de beveiliging van die particuliere databases. Meer dan de helft zou eenvoudig toegang kunnen geven tot medische gegevens van anderen. In Nederland zijn er op dit moment meer dan vijftig databases waar patiënten en medici de gegevens kunnen opslaan en delen. Daarbij blijven diagnoses en aantekeningen eigendom van de arts en niet van de patiënt waarover het gaat.

Meer over private landelijke EPD

Deze maand wordt tevens duidelijk hoe het nu verder gaat met de technologische spil van het ter ziele gegane landelijke EPD. Dat landelijke schakelpunt (LSP) wordt door het Nederlands ict-instituut voor de zorg (Nictiz) naar alle waarschijnlijkheid overgedragen aan de zorgsector. Daaruit zou een afgeslankte landelijke EPD-vorm voort kunnen komen die dus niet meer in publieke, maar in private handen zou komen. Het CBP is bij de gesprekken tussen zorgsector en Nictiz betrokken. Op 22 augustus komt het Nictiz met een definitief advies aan de minister.

Het CBP heeft in mei een brief gestuurd naar de minister met daarin de stelling dat zij verantwoordelijk blijft voor het LSP totdat de zorgsector werkelijk van Nictiz alles overhandigd heeft gekregen. Dat LSP moet de spil vormen tussen de verschillende regionale medische databases. Het LSP is feitelijk alleen de koppelaar van de verschillende data in die regionale EPD's.