Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) doet een “dringend verzoek” aan de Tweede Kamer om het oorspronkelijke cookiewetsvoorstel in ere te herstellen. Daarin is “ondubbelzinnige toestemming” voor cookies vereist, in lijn met de Europese richtlijn, aldus het CBP.

Cookieregels massaal overtreden

Vorig jaar zwichtte het kabinet echter voor de online reclamebranche en schrapte het woord “ondubbelzinnig” uit het voorstel. Maar hiermee is de privacy van consumenten niet gediend én implementeert Nederland de Europese regels niet goed, betoogt de toezichthouder in een brief.

“De bedrijven die cookies plaatsen voor advertentiedoeleinden hebben ondanks een wettelijke plicht daartoe tot nu toe collectief verzuimd om mensen daarover te informeren,” sneert het CBP. Het refereert hiermee aan het controversiële onderzoek van TNO en IViR, die recent concludeerden dat de huidige cookieregels al massaal worden overtreden.

Nederland zwarte schaap

De nieuwe cookiewet wordt half mei in de Kamer behandeld. Dat is heel krap, aangezien Nederland uiterlijk 25 mei 2011 de Europese richtlijn moet hebben geharmoniseerd en geïmplementeerd.

Als Nederland de coulante cookiewet aanneemt, wijkt het af. Dan zou er een onwenselijke situatie ontstaan “waarin de Europese toezichthouders handhavend optreden op basis van het criterium ondubbelzinnige toestemming, terwijl de betrokken bedrijven menen te kunnen volstaan met opt-outconstructies en een gemeenschappelijk icoontje als invulling van de informatieplicht,” aldus het CBP.

Browsermakers laks

Het CBP geeft ook de browsermakers Microsoft, Mozilla en Google een veeg uit de pan, omdat die als standaardinstelling alle cookies automatisch accepteren.

“In welke andere sector bestaat een situatie waarin er maar drie fabrikanten zijn die dezelfde ongunstige standaardinstelling hanteren, zonder mensen hierover te informeren? Sterker nog, een situatie waarin deze fabrikanten weten dat een overgrote meerderheid van de klanten niet stiekem gevolgd wil worden?” aldus CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm.

Schrijnende schending

Het CBP spreekt van schrijnende schending van privacyrechten, die de Tweede Kamer moet doorbreken door het aannemen van een strenge cookiewet, dus inclusief “ondubbelzinnige toestemming”.