Brancheorganisatie ICT Nederland wil graag dat individuele ICT-bedrijven bij het CBP terecht kunnen voor advies over het implementeren van privacyregels voordat er daadwerkelijk wordt ingeschreven op aanbestedingen bij klanten, maar het CBP voelt daar helemaal niets voor. “Onze rol is duidelijk: die van handhaver”, zegt voorzitter Jacob Kohnstamm.

Kohnstamm legt aan Webwereld uit dat de rol van toezichthouder, handhaver van de wet, niet strookt met die van adviseur. “Het kan niet zo zijn dat we eerst een advies gaan geven over hoe een bedrijf met de privacywetten om moet gaan, om een minuut later binnen te vallen als handhaver om boetes uit te delen. Onze rol is helder en die moet helder blijven. Dat heeft de staatssecretaris gisteren ook nog eens duidelijk bevestigd. Rolvastheid zorgt voor geloofwaardigheid.”

'ICT-branche mag al meedenken'

Volgens Kohnstamm heeft de ICT-branche al mogelijkheden tot meedenken en tot op zekere hoogte inspraak. “Voordat wij richtsnoeren vaststellen, vragen wij om commentaar aan alle betrokken organisaties. Met dat commentaar houden wij volop rekening bij het vaststellen van de definitieve richtsnoeren. Overigens hebben wij daarin ook het recht commentaar naast ons neer te leggen.”

Ook kan een bedrijf, of de branche, vragen om een ‘zienswijze’ van het CBP als er sprake is van nieuwe technologie, nieuwe toepassingen of nieuwe omstandigheden waaruit nieuwe juridische privacyvragen voortvloeien en die grote investeringen vragen, kan het bedrijf aan het CBP vragen of de door het bedrijf gegeven antwoorden juist zijn. Het CBP geeft zelf geen antwoorden, maar voorziet de gesuggereerde antwoorden van commentaar.

'Op kosten van de belastingbetaler'

Dat de ondernemers het CBP willen zien in de rol van adviesbureau, schiet de voorzitter van het CBP in het verkeerde keelgat. “De bepalingen in de wet vergen enig nadenken bij hetgeen je doet en daarover willen de bedrijven blijkbaar niet te veel nadenken. Dan is het wel de makkelijkste weg om vooraf de toezichthouder te vragen hoe het moet. Verder is het natuurlijk goedkoper, want op kosten van de belastingbetaler. In de afgelopen jaren is er genoeg kennis omtrent privacywetgeving en implementatie daarvan opgedaan door commerciële partijen, maar dat kost geld. Blijkbaar hebben de bedrijven dat er niet voor over.”

Op de vraag of Kohnstamm vindt dat de lobby van Nederland ICT verder een duidelijke poging is de regels op te rekken, antwoordt hij. “De wet is helder, maar er is weerstand. Marketeers vinden het bijvoorbeeld een rotwet. Zij kunnen de klant niet straffeloos bespioneren.”