Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) publiceert daarom vandaag een conceptversie van de 'Richtsnoeren actieve openbaarmaking van persoonsgegevens (via internet)' (pdf).

Integraal online gekwakt

Het blijkt volgens het CBP namelijk dat veel overheden zich ten onrechte beroepen op een veronderstelde noodzaak tot publicatie van allerlei privacygevoelige informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Bestuursorganen mogen in het algemeen persoonsgegevens namelijk helemaal niet via internet openbaar maken op grond van die wet.

Directe aanleiding voor het ontwikkelen van de richtsnoeren was het CBP-onderzoek naar de integrale publicatie van de aanvragen voor bouwvergunningen - met alle onderliggende stukken - op de website van de gemeente Nijmegen.

WOB niet op internet

En dat is dus geenszins de bedoeling, zo benadrukt het CBP. De WOB is helemaal niet bedoeld voor publicatie van op personen herleidbare gegevens op het internet, waar deze informatie immers eenvoudig toegankelijk is voor Jan en Alleman. Met alle risico's van dien. 'Openbaarmaking door de overheid van te veel persoonsgegevens via internetloketten stelt burgers bloot aan grote risico's als gevolg van identiteitsfraude en ander misbruik van hun persoonsgegevens', aldus de privacywaakhond.

Afschermen van zoekmachines

Daarnaast formuleert het CBP een aantal concretere regels voor het al dan niet online maken van persoonsgegevens. Zo moeten overheden deze gegevens beveiligen en afschermen voor zoekmachines. Daarnaast moeten instanties burgers beter wijzen op bezwaarprocedures tegen openbaarmaking. En online publicatie van identificatienummers als het Burgerservicenummer is nooit toegestaan, zelfs niet met toestemming van de betrokkene.

Het document bevindt zich nog in de consultatiefase en is daartoe tevens aangeboden aan diverse deskundigen en belanghebbenden. De richtsnoeren worden eind april vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Afgelopen najaar publiceerde het CBP al vergelijkbare richtsnoeren voor burgers en bedrijven. Die werden in december officieel van kracht.