Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) naar de Wet politiegegevens van het College Bescherming Persoonsgegevens. De Wet politiegegevens (Wpg), van kracht per 1 januari 2008, is bedoeld om politie-informatie sneller en beter te verwerken met behulp van onder andere een infodesk.

Door de eenvoudigere manier om aan informatie te komen, werden in de wet een aantal waarborgen opgesteld om zo te voorkomen dat de informatie uitlekt en in de verkeerde handen valt. Veel politiekorpsen zouden geen idee hebben welke maatregelen zij moeten nemen om lekken te voorkomen.

Gebreken en onwil

Volgens het CBP schort het bij veel korpsen aan kwaliteitseisen van infodeskmedewerkers, het autorisatiebeleid, de controle op de logging door middel van audits en tot slot de rol van de privacyfunctionaris binnen de regio.

Daarnaast hebben veel regio's aangegeven niet van plan te zijn om de noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wpg door te voeren. 'Uitermate zorgwekkend', concludeert de Nederlandse privacywaakhond.

Voor het onderzoek deed het CBP bij de 25 regionale korpsen navraag of de vastgestelde waarborgen in de wet, een autorisatiesysteem en een infodesk, nageleefd werden. De meeste korpsen hadden deze wel ingesteld, alleen ontdekte het CBP wel tekortkomingen bij verschillende korpsen.