Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maakt gehakt van het kabinetsvoorstel om het briefgeheim uit te breiden naar telecommunicatie. Dat voorstel rammelt aan alle kanten en biedt de burger minder bescherming dan Europees is verplicht.

In september 2012 kwam het kabinet met een wijziging van de grondwet om ook e-mail, chat en cloudopslag als briefgeheim te beschermen.

Juist minder privacy

Maar de reacties zijn veelal negatief. Eerder wees OPTA (tegenwoordig ACM) erop dat verkeersgegevens onterecht buiten de bescherming vallen. Deze verkeersgegevens zijn namelijk vaak niet los te koppelen van de inhoud van de communicatie, zoals bijvoorbeeld zoektermen in een url.

Het CBP doet daar nog een schepje bovenop en vindt dat het kabinet zoveel uitzonderingen op het communicatiegeheim heeft geschapen dat de bescherming lager is dan het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM) verplicht. Daarnaast moet ook data op randapparatuur en (mail-)servers in eigen beheer onder het communicatiegeheim vallen, vindt de privacytoezichthouder. Kortom: “Het CBP heeft bezwaar tegen het voorstel (van wet) en adviseert u dit niet aldus in te dienen.”

Dode letter

Eerder waren ook anderen kritisch over het voorstel waaronder PrivacyFirst en Bits of Freedom. “Het voorstel is echter teleurstellend. Het biedt onvoldoende bescherming en is onduidelijk. Als de regering het voorstel niet ingrijpend verbetert dan is het beter om het huidige artikel 13 Gw in stand te laten in de wetenschap dat het een dode letter is”, schrijft Ot van Daalen van Bits of Freedom.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet inhoudelijk ingaan op de kritiek. “We nemen de feedback uit de consultatie mee in het uiteindelijke voorstel dat naar de Kamer gaat”, aldus een woordvoerster. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend.