Het CDA stelt voor de cookiewet te wijzigen, zodat websites die alleen 'functionele' cookies zetten niet alleen geen toestemming meer hoeven vragen, maar dit zelfs actief wordt verboden. De partij vreest namelijk dat sitebeheerders door de voortdurende onzekerheid over welke cookies nu wel niet privacygevoelig zijn, het zekere voor het onzekere nemen en toestemming blijven vragen, ook al is dat niet meer nodig.

"Indien het mogelijk blijft om toestemming te vragen bij niet-privacygevoelige cookies, dan leidt dit tot verwarring en irritatie, hetgeen er voor kan zorgen dat de vraag om toestemming bij daadwerkelijk privacygevoelige situaties niet serieus wordt genomen", aldus Kamerlid Agnes Mulder.

Kafka

Het is echter de vraag of het amendement de Gordiaanse cookieknoop doorhakt. Mulder erkent zelf namelijk dat enige onzekerheid over de reikwijdte van de zinsnede "geen of geringe gevolgen" niet vermeden kan worden. Hoe weet een beheerder dan of zijn site onder het voorgestelde toestemmingsverbod valt?

Er ontstaat hierdoor bovendien een Kafkaëske catch 22: zowel het vragen áls het niet-vragen van toestemming kan leiden tot handhaving en boetes, constateert Arnout Veenman.

Jurist en cookie-expert Wouter Dammers diskwalificeert het amendement als volgt: