Omdat expertise over security bij veel gemeenten ontbreekt wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een aparte dienst oprichten die alle gemeenten kan ondersteunen op dit gebied. Deze 'gemeenteCERT' moet onderdeel worden van KING, het adviesbureau van VNG. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Brakke ict en security

Aanleiding voor het plan is een onderzoek dat is gedaan na verschillende security-incidenten het afgelopen jaar. Veel gemeenten worstelden met de nasleep van de DigiNotar-hack. En tijdens Lektober bleken systemen van talloze gemeenten Zwitserse gatenkaas te zijn.

Daaruit is een behoefte ontstaan om securityzaken collectief te regelen, in plaats van iedere gemeente voor zich. "Er is een functie nodig die allerlei initiatieven op beveiligingsgebied vertaalt naar de gemeentelijke rol", stelt Bart Drewes van VNG. "Ook op basis van de geluiden die we zelf horen kunnen we zeggen dat er behoefte is aan zo'n dienst."

Bestaande diensten, zoals DigiD-beheerder Logius of Govcert (tegenwoordig onderdeel van het Nationaal Cyber Security Centrum) zouden deze rol niet kunnen vervullen.

Gemeenten beslissen

Of er inderdaad een aparte centrale ict-brandweer bij gemeentehacks komt is overigens nog onzeker, daarover moet het VNG-bestuur nog beslissen. Het plan zal naar verwachting ook langs de ledenraad van gemeenten moeten tijdens het VNG Congres op 6 juni. Dan wordt ook de rol van KING geëvalueerd.