De Senate Intelligence Committee is namens de politici van zowel Republikeinen als Democraten het controle-orgaan op de inlichtingen- en opsporingsdiensten van de Verenigde Staten. In Nederland hebben we daar de CIVD voor, beter bekend als de commissie 'stiekem', waarin alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer plaats hebben.

De Intelligence Committee is jarenlang bezig geweest met een lijvig rapport over het door de CIA gehanteerde programma voor opsluiting en ondervraging van 'verdachte elementen', zoals onder meer gebeurt in samenwerking met bevriende staten en op de Amerikaanse enclave op Cuba, Guantanamo Bay.

CIA bespioneert toezichtscommissie

Maar daar wilde de CIA natuurlijk wel een oogje op houden en volgens de senatoren is dat op verboden wijze gebeurd. Er komt nu een onderzoek naar de handelswijze van bepaalde CIA- agenten. Er zou onder meer toegang zijn verschaft tot de computernetwerken van de commissie in zijn onderzoek naar die opsluiting- en ondervragingsmethoden van de CIA, schrijft de New York Times.

Naar nu blijkt is er een lange strijd gaande tussen de ambtenaren die de 'commissie stiekem' bijstaan en CIA-agenten. De commissie-leden zouden ongeautoriseerd toegang hebben gekregen tot CIA-documenten tijdens het jarenlange onderzoek naar de verhoormethoden van de CIA, terwijl de CIA daarop een eigen onderzoek begon en op zijn beurt weer ongeoorloofde onderzoeksmethoden gebruikte, zoals het binnendringen van het netwerk van de commissie.

Er wordt nu een onderzoek gedaan naar de handelswijze van de CIA-agenten door een interne toezichthouder op de CIA.