Lawrence Gershwin, bij de CIA belast met wetenschap en technologie, gaf zijn waarschuwing tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres, zo meldt het persbureau Reuters. Gershwin wees erop dat sommige landen, waaronder China en Rusland, openlijk hebben toegegeven dat ze zich verdiepen in de mogelijkheden van een cyberoorlog. Naast China en Rusland zou nog een `redelijk' aantal andere landen programma's voor een cyberoorlog hebben. Hoewel de aandacht in de media vooral uitgaat naar de acties van hackers, vormen zij een `verwaarloosbaar' gevaar voor de landelijke infrastructuur, zo hield Gershwin zijn gehoor voor. Hackers zouden de mogelijkheden en de motivatie missen om een aanval uit te voeren die zou leiden tot de ontwrichting van bijvoorbeeld de financiële netwerken. Vijandige staten zouden daarentegen de komende jaren een steeds groter gevaar worden.

Terroristen

In de toekomst verwacht Gershwin dat ook steeds meer terroristische organisaties het strijdtoneel zullen verplaatsen naar internet en andere computernetwerken. "Op dit moment werken bommen nog altijd beter dan bytes, maar we verwachten dat het gevaar van een cyberaanval groter wordt als meer internetdeskundigen toetreden tot terroristische organisaties." In maart vorig jaar verklaarde het hoofd van de CIA, George Tenet, al tegenover de buitenlandcommissie van de Senaat dat terroristische organisaties steeds vaker gebruik maken van e-mail en encryptie. In februari dit jaar kwam het bericht naar buiten dat de terrorist Osama bin Laden en andere moslimfundamentalisten versleutelde boodschappen via internet zouden versturen. Zij zouden daarbij hun toevlucht nemen tot – opmerkelijk – sekssites en chatboxen.

Geld

Het is de vraag of een cyberoorlog werkelijk zo'n reëel gevaar is als Gershwin beweert. De CIA-topman kwam met weinig tastbare bewijzen voor zijn bewering dat een cyberaanval van een buitenlandse mogendheid de Amerikaanse maatschappij zou kunnen ontwrichten, zo stelt The Register vast. Het ligt volgens het Britse internettijdschrift meer voor de hand dat Gershwin zijn uitspraken deed om meer geld van de politiek los te peuteren. Als er al een land is dat in staat geacht moet worden om een succesvolle cyberaanval uit te voeren, dan is dat hoogstwaarschijnlijk Amerika zelf. De Verenigde Staten zijn namelijk zelf druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van een cyberoorlog, zo verklaarde luitenant-generaal Edward Anderson een dag eerder tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. "Het is nodig om door te gaan met het ontwikkelen van strategieën voor computernetwerkaanvallen door middel van simulaties om beter te kunnen begrijpen wat voor gevolgen dergelijke aanvallen voor de burgers kunnen hebben", aldus Anderson.