Met de zoekmachine bleek het mogelijk om wachtwoorden van gebruikers van de site te vinden. Om misbruik tegen te gaan heeft het bedrijf daarom alle wachtwoorden gewist. Om hoeveel gebruikers het gaat, is niet bekend.

Op de website van Cisco kunnen medewerkers, klanten, partners en bezoekers zich registreren. Hiermee krijgen ze toegang tot speciale delen van de site en kunnen ze zich abonneren op e-mailalerts.

Een woordvoerder van Cisco kon woensdag nog niet zeggen hoe lang het gaat duren voor alle gebruikers nieuwe wachtwoorden toegezonden hebben gekregen.

Cisco maakt voor het zoeken op de site gebruik van Google-technologie. Het probleem doet zich niet voor bij Google voor, benadrukt John Noh van Cisco. "Het is een lek in een Cisco-zoektool dat onderdeel is van de webapplicatie wie we gebruiken."