De reden daarvoor is dat hij zicht afvraagt welk weldenkend mens vertrouwd zijn kostbare data aan zoiets ongrijpbaars als de Cloud. Maar mensen die hun steentje bij willen dragen aan het probleem van de klimaatverandering doen er goed aan om hun data in de Cloud op te slaan. Want de Cloud is goed voor het klimaat.

Traditionele datacenters zijn volgens schattingen verantwoordelijk voor 2% van de uitstoot van broeikasgassen op de wereld. Als bedrijven overstappen van hun eigen servers naar de Cloud dan wordt daarmee energie bespaard. Schattingen laten zien dat met de overstap naar de Cloud er een energiereductie van 38% mogelijk is. Dit betekent een afname van 28% in de uitstoot van broeikasgassen. Deze afname komt ook met een financieel voordeel. De energiebesparing levert de globale IT sector ongeveer vijfenhalf miljard euro op.

Volgens de analisten die de schattingen hebben opgesteld zijn er maar weinig technologieën die een dergelijke reductie in energieverbruik en broeikasgassen kunnen bewerkstelligen. En dat zonder dramatische veranderingen binnen bestaande bedrijfsprocessen.

Vanuit het perspectief van het milieu loont het dus om ‘dom en roekeloos’ te handelen. Zou Richard Stallman zich dat beseft hebben toen hij die uitspraak deed?

Bron: Techworld