Dit zei de Consumentenbond over het EPD tijdens een bijeenkomst van experts in de Eerste Kamer. "Consumenten en patiënten hebben in het EPD weliswaar zeggenschap over hun privé-gegevens, maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt én waar mensen in zo'n geval kunnen aankloppen", aldus de bond.

Voordat dit duidelijk is ziet de bond liever dat er gewacht wordt met de invoering van het elektronische dossier. Wel staat de bond er in principe positief tegenover. "Maar er moet wel eerst aan enkele belangrijke voorwaarden worden voldaan op het terrein van privacy, veiligheid en aansprakelijkheid."

De Tweede Kamer is al akkoord met het EPD. De Eerste Kamer twijfelt nog en hoorde daarom diverse experts.

Meer kritiek

Tijdens de bijeenkomst in de Eerste Kamer kregen de senatoren de nodige bezwaren tegen het EPD te horen, bericht Het Parool. De Huisartsenkring Amsterdam denkt bijvoorbeeld dat patiënten geen vertrouwen meer hebben in doktoren door het landelijke EPD. Volgens de kring kunnen er teveel mensen meekijken.

Ook eerder werden er bezwaren geuit tegen de veiligheid van privégegevens binnen het EPD. Beveiligingsbedrijf Fox-IT uit Delft had zo zijn twijfels over de veiligheid van het systeem. Volgens beveiligingsexpert Mark Koek is het mogelijk om via een lek in de computer van bijvoorbeeld een huisarts gegevens op te vragen. Ook bleek dat veel Nederlandse ziekenhuizen sowieso al nonchalant omgaan met de beveiliging van patiëntengegevens. Gevoelige informatie wordt gemakkelijk weggegeven aan derden.