De belangrijkste Europese `creatieve industrieën' hebben er deze week bij de Europese Unie op aangedrongen om tot krachtige maatregelen te komen in de Richtlijn Handhaving Intellectueel Eigendom. Deze nieuwe wetgeving moet wat hen betreft zo snel mogelijk doorgevoerd worden om de groeiende piraterij in Europa tegen te gaan. Onder de lobbyaars bevinden zich organisaties als de BSA (software), IFPI (muziek) en de MPA (film). Zij betogen al langer dat de diefstal van creatief werk waarop auteursrecht van toepassing is de Europese film, video en muziekbranche en de softwaresector vele miljarden euro's op jaarbasis kost. Verder stellen de organisaties dat door het illegaal kopiëren en verspreiden van werk waarop copyright rust, een groeiende zwarte markt gecreëerd wordt waarbij `criminele netwerken deze piraterij gebruiken om andere activiteiten, zoals drugs- en wapenhandel, witwaspraktijken en terrorisme, te financieren'. De BSA en consorten vinden de komende Europese Handhavings Richtlijn een `stap in de goede richting'. Zij benadrukken echter dat de richtlijn daadwerkelijk concrete maatregelen moet bevatten, wil deze echt effect hebben bij het uitroeien van piraterij. Zij denken hierbij onder meer aan zware straffen en schadevergoedingen bij overtredingen, zodat deze daadwerkelijk afschrikken. Verder vinden de lobbyclubs dat Source Identification Codes (SID) verplicht zouden moeten worden gesteld, zodat de productiebron van de meer dan 100 miljoen illegale schijfjes die jaarlijks in Europa worden gefabriceerd, achterhaald kunnen worden.