Het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van identiteitsdiefstal is met 69 procent gestegen ten opzichte van 2005, zo blijkt uit gegevens van informatiebedrijf Experian.

Ongeveer 45 procent van deze mensen werd op de fraude gewezen door een financiële instantie en 41 procent ontdekte dit via een afschrift. De rest ontdekte de fraude doordat ze ofwel geen krediet meer hadden, of doordat zij een bevestiging kregen van een hoger kredietlimiet waar zij zelf niet om hadden gevraagd.

Mensen die in een rijke buurt wonen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden. Volgens Experian hebben deze mensen meer geld dan gemiddeld en hebben zij doorgaans minder snel door dat er in hun naam wordt gefraudeerd.

Het bedrijf stelt dat het gaat om criminelen die in het klein opereren en in vuilnisbakken wroeten variërend tot hightech-operaties waarbij gezocht wordt naar zwaktes in internetapplicaties.

"Criminelen gebruiken steeds vaker het huidige woonadres van een gebruiker", zo zegt Gary Wood van Experian. "Dit betekent dat het adres tijdelijk veranderd moet worden in de database. Bedrijven als Experian houden zich bezig met het zoeken naar verdachte adreswijzigingen omdat die kunnen wijzen op fraude."