Het gaat om de sites halbezijlstra.com en halbezijlstra.eu. Halbe Zijlstra is de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) die zich onder cultuurliefhebbers bijzonder impopulair heeft gemaakt door fors te snijden in de cultuursubsidies.

Ook uitspraken in de Volkskrant dat hij geen kunstkenner is maar dat hij daardoor juist uitstekend kan bezuinigen stuit velen tegen de borst.

Nep defacement

Uit protest heeft een actiegroep waarschijnlijk een paar dagen geleden twee domeinnamen geregistreerd en die "gehackt", zo blijkt uit de WHOIS data van de sites. Het lijkt erop dat het om legitieme domeinen van de staatssecretaris gaat. De sites zijn "gedefaced", op zo'n manier verbouwd dat de vormgeving van de website eraan gaat. Midden over de sites is twee keer het woord "H4CK3D" geplakt met daaronder de zin: "STOP CULTURE FUNDING CUTS AND GET BACK DOMAIN LULZZ." Waarmee wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen.

Halbe Zijlstra protest

Desgevraagd bevestigt een woordvoerder van het ministerie van OC&W dat de domeinen niet van de staatssecretaris zijn. "Die zijn niet van hem, en ïk weet niet van wie ze wel zijn", aldus de zegsman die erop wijst dat Zijlstra helemaal geen eigen website meer heeft. "Geen openbare in elk geval."

Maar dat is niet helemaal juist. Alhoewel de homepage van Halbezijlstra.nl op slot staat, is de content op deze subsite gewoon te zien.

Internetcampagne

Wat Zijlstra van de protestactie vindt wil het ministerie niet kwijt. "Dat heb iik hem niet gevraagd en dat ga ik hem ook niet vragen. Dit zijn gewoon websites die niet van hem zijn en dat is het", aldus de woordvoerder.

Er wordt op internet sinds deze week op meer plekken campagne gevoerd tegen Zijlstra. Zo bestaat er een Twitter-account met de naam @halbedesloper. Diezelfde Halbe de Sloper is ook op Facebook actief. "Halbe de Sloper is een bonte verzameling van schilders, hip-hoppers, museumbezoekers, headbangers, theatermakers, schrijvers, dansers, theaterbezoekers, musici, graffiti-artiesten, fotografen, acteurs, dichters, televisiemakers, zangers, enz.. Enfin, eenieder die wel het nut, de noodzaak en de schoonheid van de kunst inziet", profileert de groep zichzelf.