Dit blijkt uit een brief (pdf) van minister De Geus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van schriftelijke Kamervragen. Begin november raakte de CWI's in opspraak toen bleek dat de centra niet alleen visueel toezicht houden. Als werknemers constateren dat een werkzoekende niet gebruikt om werk te vinden, geven zij een waarschuwing. Na een aantal waarschuwingen wordt de privé-mail gebruikt als `bewijs'. De minister verwijst in zijn antwoord naar de disclaimer van het CWI, waarin staat dat de gebruiker wordt gecontroleerd door medewerkers. "In deze disclaimer is niet opgenomen dat het mogelijk is om ook op afstand mee te lezen. CWI is in overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens bezig met het treffen van aanpassingen", zo schrijft de minister. De Geus benadrukt hierbij wel dat dit enkel en alleen gedaan wordt om `misbruik van een publieke faciliteit voor privé-doeleinden' tegen te gaan. "Dat is naar mijn oordeel een goede zaak. Misbruik moet worden voorkomen en daarbij is controle noodzakelijk", aldus de minister.