Het European Cybercrime Centre (EC3) in Den Haag is vandaag geopend door Eurocommissaris Cecilia Malmström namens de Europese Commissie. In haar speech sprak ze van een heugelijke dag “waarnaar ik heb uitgekeken", maar ze temperde direct al het enthousiasme door uitvoerig stil te staan bij de financiële uitdagingen die het nieuwe centrum heeft en het tekort aan personeel. Europa bezuinigt en dus wordt het optuigen van EC3 een flinke klus voor Malmström.

Het budget is 3,6 miljoen euro per jaar en dat is krapjes, vindt Malmström. “Het is geen geheim dat een van de grootste zorgen de financiering is. Iedereen is het erover eens dat we een centrum voor cybercrime nodig hebben, maar meer ondersteuning vragen in deze diepe economische crisis in Europa is niet makkelijk." EC3 heeft nu mensen gekregen van Europol, maar Malmström wil meer. “Ik sluit niet uit dat meer menskracht van Europol in de toekomst nodig is."

Malmström vecht voor meer geld

De Eurocommissaris zegt erbij niet te rusten voordat EC3 beter is geoutilleerd. “Ik heb gezegd dat het opzetten van EC3 niet vrijblijvend is. Daar sta ik nog steeds achter en ik zal doorgaan met vechten voor meer ondersteuning (geld en personeel, red) voor EC3 op elke manier die mogelijk is." Zij vraagt de lidstaten van de Europese Unie personeel af te staan.

"Ondanks dat van de organisaties binnen de Europese Unie juist wordt verwacht dat zij snijden in hun personeel, niet dat zij personeel aannemen. Het wordt dus een karwei van de lange adem." Het Centre biedt plaats aan 40 fulltimers, onduidelijk is of die er nu allemaal al zijn.

De relatieve omvang van EC3 heeft tot gevolg dat niet alle ambities kunnen worden verwezenlijkt. In het gevecht tegen cybercriminaliteit moeten keuzes worden gemaakt, ziet ook Malmström. “Fraude, binnendringen (van ict-systemen, red) en aan internet gerelateerde misbruik van kinderen zijn daarom de misdaden die als eerste worden aangepakt."

Pact met de Amerikanen

In de bestrijding van kinderporno is onlangs een pact gesloten met de Verenigde Staten, de Global Alliance against Child Sexual Abuse Online. Daaraan doen 48 landen mee. EC3 moet daarin een belangrijke rol spelen vanuit Europa.

Verder was al bekend dat EC3 ook achter de vele bankfraudeurs moet aangaan en dan met name de criminelen die zich richten op het online bankieren. De Europese Commissie ziet daarin een grote bedreiging voor het vertrouwen van de burger in de interneteconomie.

Hieronder een filmpje van de EU over het nieuwe Cybercrime Centre in Den Haag.