Europa-breed is het verlies van werkgelegenheid 150.000 banen per jaar. Dat cijfer is niet toegespitst op Nederland, maar zelfs met het conservatieve Europese gemiddelde - waarbij 0,6 procent van het totale werkloosheidcijfer wordt gehanteerd - betekent dat al meer dan 4000 banen per jaar.

Dat komt door kostenposten zoals IT-recovery, opschroeven van IT-middelen, verlies van intellectueel eigendom en directe schade als het gevolg van diefstal van financiële gegevens. Daarmee komen de onderzoekers uit op een Nederlands verlies van 8,8 miljard euro per jaar. Computerworld gaat dieper in op deze cijfers in 'Wat kost cybercrime je bedrijf nou écht?'

Nederlandse schade hoog

In Nederland wordt de schade van cybercrime met 1,5 procent van het BNP stukken hoger geschat dan de Europese Unie als geheel (0,41 procent). Dat komt waarschijnlijk vanwege de sterke infrastructuur en het relatief hoge inkomen per inwoner, denken de onderzoekers.

"Het is ongeveer even veel werk om een rijk als een arm doelwit aan te vallen, maar rijke doelwitten leveren meer omzet op", opperen de onderzoekers. Dit verklaart overigens de populariteit van ons land onder criminelen niet helemaal: een land als Noorwegen komt met 0,64 procent meer dan de helft lager uit.