Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) constateert dat cybercrime in Nederland een 'onverminderde en exponentiële groei' laat zien. In sommige deelgebieden is er zelfs sprake van ieder jaar een verdubbeling.

Razendsnelle ontwikkelingen

De groei hangt samen met de snelle technologische ontwikkeling, die steeds nieuwe manieren van cybercrime mogelijk maakt. Criminelen spelen snel in op veranderde opsporingsmethoden en ze maken gebruik van het lage veiligheidsbewustzijn in de maatschappij.

Dat staat in het rapport ‘Overall-beeld Aandachtsgebieden Nationale Recherche’ van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) dat onlangs werd afgerond. Webwereld beschikt over het document (zie onderaan dit artikel).

Uit het KLPD-onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen criminelen in tegenstelling tot de traditionele misdrijven vaak virtueel is. Men kent elkaar van internetforums en alleen bij de bijnaam. Deze forums zijn volgens de KLPD-onderzoekers de digitale ontmoetingsplaatsen waar vraag en aanbod samen komen en tips, trucs en inzichten worden uitgewisseld.

Grenzeloos

De dadergroepen die het KLPD tegenkomt, zijn vaak internationaal samengesteld. Een moeilijkheid voor de politie is dat het internet geen grenzen kent, terwijl de opsporingsdiensten hier wel mee te maken heeft. In het ene land gelden andere regels dan het andere. De criminelen spelen hierop in door vrijwel zonder uitzondering nooit slachtoffers uit eigen land. Die bevinden zich in land B terwijl de infrastructuur – zoals een provider- van land C wordt gebruikt.

“Het is zelfs zo dat het vrijwel onvervolgbaar is”, zegt Wilfred van Roij. Hij was tot 2007 rechercheur bij een politieregio en is nu mede-eigenaar van Com-Connect, een bedrijf dat is gespecialiseerd in informatiebeveiliging. “De internationale wetgeving sluit simpelweg niet op elkaar aan.”

Van Roij constateert dat de grote multinationals genoeg geld hebben om zichzelf te beschermen tegen cybercriminelen. “Maar het ‘gewone’ MKB-bedrijf heeft dat geld niet en is aangewezen op de politie, waar dit soort misdrijven veel minder prioriteit krijgt dan bijvoorbeeld geweldsdelicten en waar het kennisniveau over het onderwerp cybercrime over de gehele linie laag is.”

Recherche loopt achter

Ook in het politie-onderzoek is te lezen dat de informatiepositie over High Tech Crime achterloopt ten opzichte van de traditionele onderdelen waar de Nationale Recherche zich op richt. ‘Een goede informatiepositie is van essentieel belang voor de opsporing. In 2009 heeft de focus van de aanpak dan ook gelegen op informatiegenererende onderzoeken’, schrijven de onderzoekers.

Nederland topbron cyberaanvallen

Bovendien is opmerkelijk dat Nederland een belangrijke bron is van cyberaanvallen. "Nederland staat dankzij zijn sterke infrastructuur in de top van herkomstlanden van cyberaanvallen. Dit was onder meer waar te nemen door het sterk gestegen aantal rechtshulpverzoeken op het aandachtsgebied dat is binnengekomen", aldus het KLPD.

Rapport Nationale Recherche (KLPD): Overall-beeld Aandachtsgebieden