Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag op Prinsjesdag zowaar het woord cybercrime in de mond genomen. Op zich niet gek, gezien de aanzienlijke economische schade, baanverlies en politieke onrust die cybercriminaliteit wereldwijd veroorzaakt. De koning is echter voorzichtig en neemt zelf geen uitgesproken mening over internetcriminaliteit in de mond.

Europees aanpakken

Wel noemt hij in de jaarlijkse Troonrede de aanpak van de georganiseerde misdaad, "inclusief cybercrime", een grensoverschrijdend aandachtspunt voor de nieuwe Europese Commissie. Iets wat we aftredend Eurocommissaris Neelie Kroes vandaag ook al hoorden zeggen. Europa moet ook volgens haar vanaf 1 november met alle nieuwe gezichten een eenduidig plan trekken op het gebied van cybersecurity.

Verder liggen de kansen op economische groei volgens onze koning ook op het terrein van de digitale markt. De regering, waar hijzelf officieel ook onderdeel van uitmaakt, wil zich het komende jaar in Europees verband blijvend inzetten voor versterking van de interne markt, begrotingsdiscipline en structuurversterkende maatregelen binnen de lidstaten.

Lees hier de volledige tekst van de Troonrede:

Troonrede 2014