Dat zegt Europarlementariër Marietje Schaake (D66) tegen Webwereld na de presentatie van de Directive on NIS, dat het hart vormt van de cybersecuritystrategie van de EC. Schaake vindt de strategie een “patchwork van drie Eurocommissarissen" en daardoor “duidelijk wisselend in kwaliteit en visie." Zo is de meldplicht voor inbreuken op de veiligheid van kritieke infrastructuur en het lekken van gegevens duidelijk uitgewerkt, maar staat volgens Schaake niets concreet in het strategie over een actief buitenlandbeleid.

“Wat ik mis zijn echte kernvraagstukken", zegt Schaake. “Zoals: moet de EU een offensief-capaciteit in zijn defensie opbouwen, met een duidelijke commandostructuur? Dat heeft, zoals onlangs bekend is geworden, president Obama in de Verenigde Staten wel gedaan. Ik zeg niet dat we het moeten doen, maar wel dat we moeten nadenken over die vraag. En dat blijft nu uit. "

Een gemiste kans

Zij wijst erop dat antwoorden op die vragen zowel bij de lidstaten als bij de NAVO gewild zijn, maar dat het ontwijken van dat vraagstuk “een gemiste kans is." Schaake benadrukt dat zij geen voorstander is van een pure militaire benadering van ict-beveiliging, maar dat er wel over nagedacht moet worden hoe militaire organisaties daar mee om moeten gaan.

Volgens haar is een meldplicht voor lekken en kwetsbaarheden van systemen dan wel belangrijk, maar niet vooruitstrevend. “Wat ik ook mis is een goede definitie van cybercriminaliteit. Nu wordt alles op een hoop gegooid en is het niet helder of er wordt gekeken naar criminaliteit die zich juist onderscheid door gebruik van digitale technieken, of bestaande criminaliteit die zich deels heeft verplaatst naar het internet." Met dat laatste wordt onder meer bedoeld mensen- en drugshandel.

Sleutelen aan de strategie

In de komende maanden moet er “nog heel wat gebeuren" om de strategie van de Europese Unie beter vorm te geven, zegt Schaake. “Jammer vind ik dan dat de vele aanbevelingen die in het Europees Parlement meerdere malen aan de orde zijn geweest, niet zijn meegenomen door de Europese Commissie in haar strategie." Zij wil die aanbevelingen opnieuw naar voren brengen.