"Hoe verhoudt het plaatsen van 'policeware' op computers zich tot antivirussoftware waarmee ook 'policeware' kan worden gedetecteerd op de computer/tablet/smart phone van burgers?", vraagt (PDF) Tweede Kamerlid Magda Berndsen-Jansen van de D66. "Kan de antivirussoftware deze “policeware" gewoon verwijderen of bent u voornemens van antivirusbedrijven te eisen dat zij dergelijke policeware niet detecteren, vermelden en verwijderen en daarmee onvolledige bescherming bieden aan hun klanten?"

Juridische struikelblokken

Het Tweede Kamerlid begint haar vragen aan de minister door hem te wijzen op een artikel in het Nederlands Juristenblad. Daarin worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de terughackplannen van Opstelten. Professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen stipt in zijn artikel (PDF) enkele praktische problemen aan.

Hij stelt onder meer dat er gevaar is voor identiteitsdiefstal, juist door de politie. "Het plaatsen van policeware omvat niet alleen computervredebreuk maar ook identiteitsfraude: het onderscheid tussen het handelen van verdachte en politie gaat verloren."

Digitale grondrechten?

Recent heeft ook de Amerikaanse digitale rechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation (EFF) de plannen van Opstelten gehekeld. Die zijn gevaarlijk en ondoordacht, aldus de EFF. Ook het Nederlandse Bits of Freedom (BoF) toont zich kritisch over de omstreden plannen.

D66-Kamerlid Berndsen-Jansen gaat niet zover als de EFF. Zij vraagt de minister van Veiligheid en Justitie wel naar zijn mening over de Duitse aanpak om digitale grondrechten voor burgers in de wet vast te leggen. "Zoals bijvoorbeeld het recht op confidentialiteit en integriteit van eigen computersystemen", waarop inbreuken alleen "onder specifieke omstandigheden" en "steeds gerechtvaardigd moeten zijn".

Cybersecuritystrategie

Op 29 november vindt er een Algemeen Overleg over de nationale cybersecuritystrategie plaats in de Tweede Kamer. Berndsen-Jansen vraagt minister Opstelten of hij vóór die bijeenkomst haar vragen wil beantwoorden.