D66 verheft internetvrijheid tot speerpunt bij de komende verkiezingen in september. Zo wil de partij een aantal offline fundamentele rechten ook online laten gelden, zoals het demonstratierecht, het briefgeheim en informatievrijheid.

De partij ziet een DDoS-aanval dan ook als een vorm van demonstreren, en daar hebben burgers het recht toe. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van D66.

Online demonstratierecht

Kamerlid Kees Verhoeven bevestigt berichtgeving van Novum hierover tegenover Webwereld. Hij benadrukt dat het niet gaat om de DDoS per sé, maar dat het online demonstratierecht 'technologieneutraal' moet worden geregeld bij wet. “Maar dergelijke acties moeten uit de sfeer van criminele hackers worden gehaald, het gaat hier om een fundamenteel recht", aldus Verhoeven.

Voor een DDoS-aanval moeten dan ook dezelfde regels gelden als op straat demonstreren: het moet netjes van te voren worden aangekondigd, en de rechter moet het van te voren kunnen verbieden.

Daarnaast wil D66 dat e-mail expliciet onder het briefgeheim gaat vallen, en moet er een hogere drempel komen voordat bedrijven en autoriteiten online communicatie kunnen 'meelezen' voor commerciële of opsporingsdoeleinden.

Geen blokkade Pirate Bay

De partij wil verder de kersverse netneutraliteit uitbreiden. In de huidige nieuwe wet mogen isp's geen sites of diensten blokkeren, tenzij op last van de rechter. D66 wil dat aanscherpen zodat blokkade alleen nog maar kan na een rechterlijke uitspraak in het geval van zware criminaliteit en terrorisme. Maar een blokkade op basis van het auteursrecht, zoals nu gebeurt met The Pirate Bay, is wat D66 betreft taboe.

“Ik heb deze kwesties al wel eerder aangekaart, maar werd dan regelmatig raar aangekeken. Nu vormen ze een belangrijk speerpunt van het verkiezingsprogramma van D66", aldus Verhoeven.

DDos toch niet legaliseren

Update dinsdag 26 juni: Verhoeven schrijft in een blogpost op maandag dat D66 alsnog tegen het legaliseren van DDoS is. "Voor de duidelijkheid. D66 is tegen het platleggen van websites of servers via illegale DDoS aanvallen. Dit werkt ontwrichtend en kan de vrijheid van meningsuiting schaden", aldus het Kamerlid.

"D66 wil dat er meer duidelijkheid komt over welke vormen van online demonstreren wel moeten kunnen en welke niet. Daar zit nu een grijs gebied: de een zegt dat iets illegaal is, terwijl de ander zich juist beroept op zijn grondrechten", schrijft Verhoeven.

De partij laat echter in het midden over welke andere vormen van online protest dan heldere, wettelijke regels moeten komen. Het blijft dus onduidelijk waarover D66 duidelijkheid wil.