Als lid van de Europese koepelorganisatie European Digital Rights (EDRI) doet de Nederlandse organisatie een dringende oproep aan het Britse voorzitterschap van de Europese Raad en aan de Europese Commissie.

Woensdag vindt er in Londen een buitengewone vergadering plaats van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de voorgenomen bewaarplicht voor telefonie en internetdata. Het Engels voorzitterschap stuurt aan op een spoedbeslissing, zonder verdere inspraak van de Europese Commissie of het Europees Parlement. EDRI roept Raad en Commissie op tot grote terughoudendheid met het voorstel om de verkeersgegevens van alle Europeanen een tot vier jaar op te slaan.

EDRI toont begrip voor de doorgaande inspanningen om aanslagen te voorkomen en de daders op te sporen, maar beschouwt de aanslagen in Londen in de eerste plaats als een aanslag op de mensenrechten. "Het voorgenomen besluit maakt een zeer grote inbreuk op het recht op privacy en bedreigt de vrijheid van meningsuiting", aldus de privacyvoorvechters.

'Geen bewijs'

"Een antwoord op terrorisme in de vorm van bespionering van alle communicatie dreigt de daders enorm in de kaart te spelen; daarmee worden de fundamentele waarden van vrijheid en democratie ondergraven", aldus Bits of Freedom.

Volgens de organisatie is er geen overtuigend bewijs van nut en noodzaak voor een dergelijk opslagsysteem en is er geen grondige analyse van de kosten die door de industrie gemaakt moeten worden en onvermijdelijk doorvertaald in consumentenprijzen. Ook zou er geen serieus onderzoek zijn naar de (technische) effectiviteit en ten slotte ontbeert het voorstel 'elke legitimiteit' van een volwaardig debat met het Europees Parlement.

Bij gebrek aan zulke argumenten roept EDRI de politici op om een andere strategie te kiezen en zich te concentreren op 'effectieve, proportionele en noodzakelijke maatregelen' om de dagelijkse veiligheid te waarborgen van alle burgers en inwoners.