In de bezuinigingsbrief die minister Hillen van Defensie afgelopen vrijdag aan de Tweede kamer stuurde is de intensivering van wat hij noemt “digitale weerbaarheid” van de krijgsmacht een van de weinige lichtpuntjes in een woud aan verwoestende bezuinigingsmaatregelen. Defensie moet het vermogen ontwikkelen tot het uitvoeren van cyber operations, zo stelt de minister in het schrijven.

De intensivering van de cyberweerbaarheid was al aangekondigd in het stuk Nationale Cyber Security Strategie, eind februari. Nu is echter duidelijk geworden hoeveel Defensie daarin denkt te investeren. Het is een van de weinige beleidsterreinen waarin Hillen niet wil snijden.

Digitale weerbaarheid

In eerste instantie wordt gemikt op de versterking van de digitale weerbaarheid en het ontwikkelen van de organisatie tot het moment waarop het tot de uitvoering van cyber operaties in staat is. Dat kost 50 miljoen en moet in 2015 op orde zijn. Vanaf dat moment wordt er jaarlijks structureel 21 miljoen euro voor de cyberdefensie ingerekend. Dat geld gaat naar zowel de benodigde technologie als het personeel.

In de komende jaren ligt het zwaartepunt bij het verbeteren van de bescherming van de netwerken, systemen en informatie van Defensie, zo schetst Hillen. Een programmamanager wordt belast met de ontwikkeling van de operationele cyberorganisatie. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt uitgebreid voor zowel defensieve als offensieve doeleinden in het digitale domein.

Nieuwe organisaties

Er komt een Defensie Cyber Expertise Centrum dat nauw zal samenwerken met het eveneens in oprichting zijnde Nationale Cyber Security Centrum. Om de eigen systemen en netwerken te bewaken, wordt het Defensie Computer Emergency Responde Team (DefCERT) versterkt. Daarin wordt alle digitale beveiliging van computernetwerken en informatiesystemen onder een dak gebracht.

Overigens wil Defensie op ict-gebied wel degelijk bezuinigen, tot aan 51,8 miljoen euro per jaar aan toe. Dat kan onder meer doordat de krijgsmacht na de inkrimping door de bezuinigingen minder ict-onderhoud en – ondersteuning zal vragen. Daarnaast wordt ict binnen één organisatie gebracht. Ook wordt er nog bekeken of en welke ict-taken mogelijk kunnen worden geoutsourced. Daar komt later dit jaar meer duidelijkheid over.