De Digitale Werkplek Rijk wordt ontwikkeld door Getronics, dat daarvoor het Future Ready Workspace concept gebruikt. Dat is door de KPN-dochter ontwikkeld in samenwerking met Microsoft. De Digitale Werkplek Rijk is het vervolg op de Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop (GOUD).

Het rijk heeft afgelopen najaar gekozen voor een cloudstrategie en volgens Hillenaar wordt er binnenkort een begin gemaakt met deze Rijks-cloud. In eerste instantie is het de bedoeling daar ervaring mee op te doen, maar Hillenaar denkt al aan het onderbrengen van de Digitale Werkplek Rijk en de informatiebeveiliging in die Rijks-cloud.

De cloudstrategie is een van de vele maatregelen die Hillenaar in samenspraak met de departementale cio’s heeft opgenomen in de zo genoemde i-Strategie. Dat plan is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, dat het huidige kabinet in december heeft aangenomen en dat voor 1 maart aan de Tweede kamer wordt aangeboden.

Eén ict-dienst voor rijksoverheid

Dat uitvoeringsprogramma moet de rijksoverheid afslanken. Op ict-gebied betekent dat de verschillende departementale ict-diensten in elkaar worden geschoven tot één ict-bedrijf. Rijks-cio Hillenaar maakte tijdens het Digitaal Bestuur Congres van deze donderdag meer bekend over de i-Strategie. Zo blijven de bestaande concepten als de Digitale Werkplek Rijk intact, maar worden in de aanpak van de rijks-ict belangrijke keuzes gemaakt in cloudstrategie en informatiebeveiliging.

Hillenaar zei volgens een bericht op de website van Binnenlands Bestuur tijdens het congres dat de overheid niet meer “alles op slot zal gooien en meer zal inzetten op gegevensbeveiliging dan op systeembeveiliging.” De informatiehuishouding wordt gecentraliseerd en verbeterd. Het rijk beschikt over 26 datacenters die zullen worden samengevoegd. Dat moet behoorlijke kostenbesparingen met zich meebrengen, onder meer door minder energieverbruik.

Ict-risico's managen

De rijksoverheid gaat het ict-dashboard, dat het kopieert van de regering Obama, gebruiken om risicovolle it-projecten te managen. Daarmee moeten problemen uit het verleden voortaan worden voorkomen. De komst van het dashboard werd begin vorig jaar al bekend na het bezoek van Hillenaar aan de Amerikaanse federale cio Vivek Kundra.

De Amerikanen gebruiken een it-dasboard om transparantie over it-projecten te krijgen. Dat wordt tevens de insteek van Hillenaar. Tot nu toe worden projecten met een waarde van meer dan 20 miljoen euro door het rijk in de gaten gehouden, maar met de ingebruikname van het dashboard later dit jaar worden ook risicovolle projecten onder die grens in kaart gebracht.

In de i-Strategie is ook het meer afdwingen van het gebruik van standaarden opgenomen, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Speerpunt is ook professionalisering. De uitvoering van de i-Strategie moet in 2015 zijn afgerond.