Verschillende organisaties, waaronder burgerrechtenbeweging EFF, hebben een gids samengesteld voor slachtoffers en hulpverleners in het digitale domein. Het is een soort EHBO-handleiding om de meest voorkomende digitale aanvallen en ongelukken te behandelen. Daarbij beantwoord de gebruiker eerst een paar vragen om de situatie duidelijk te krijgen, alvorens er maatregelen kunnen worden genomen.

Cybercalamiteiten

De gids behandelt verschillende scenario's, te beginnen met assistentie vragen en verlenen via beveiligde kanalen. Daarnaast passeren incidenten als accountkaping, malware-infectie, DDoS-aanvallen en inbeslagname van apparaten de revue.

De gids is primair bedoelt voor online activisten, journalisten en bloggers, maar komt evengoed van pas om digibete vrienden en familie uit de brand te helpen bij cybercalamiteiten. Commentaar en toevoegingen zijn welkom, op Github.