Eigenaar van No-IP is Vitalwerks. Dat moederbedrijf heeft donderdag verklaard dat het van 18 van de 23 door Microsoft aangepakte domeinen inmiddels weer de touwtjes in handen heeft. No-IP wacht nog op vrijgave van domeinautoriteit Public Interest Registry zodat ook de rest van de domeinen, waaronder het populaire no-ip.org, weer beheerd kunnen worden.

Woensdag verklaarde Microsoft, nadat het erkende een kostbare inschattingsfout te hebben gemaakt bij de uitvoering van de tegen malware gerichte actie, dat het zelf probeerde No-IP weer online te krijgen. Maar daar slaagde Redmond volgens de DDNS-leverancier niet in. "We hebben aanwijzingen dat ze corrigerende maatregelen proberen te nemen, maar DNS is lastig, en het lijkt erop dat ze er niet erg goed in zijn", aldus de woordvoerder toen.

De domeinen van No-IP worden gebruikt door hosters die het IP-adres van hun servers naar subdomeinen onder één van de 23 hoofddomeinen koppelen.

Tot de vier miljoen sites die door de takedown offline gingen, behoorde ook de site van lezer mdavids. Hij meldt aan Webwereld dat hij via zijn monitoringssysteem zag dat de problemen maandagavond rond 22.00u begonnen. Daarover werd hij niet door No-IP en ook niet door Microsoft geïnformeerd; via Webwereld vernam hij van de actie. Woensdag is hij uitgeweken naar een alternatieve domeinnaam

(ddns.net) die No-IP beschikbaar heeft gesteld.

"Naar mijn mening kan het echt niet wat hier is gebeurd. Ik verwijt dit Microsoft en de rechter die ze gelijk heeft gegeven. Naar ik begrijp op basis van 'ex parte', dus geen wederhoor bij No-IP."

Hij vervolgt: "Ik begreep ook dat Microsoft legitieme DNS-queries zou doorlaten en alleen malafide DNS-verzoeken zou filteren. Dat zou nog te verteren zijn geweest, maar in de praktijk blijken ze dat dus niet te doen (althans niet in mijn geval). Hoe dan ook; een erg knullige gang van zaken die heel veel te goeder trouw zijnde gebruikers nodeloos dupeert. Onbegrijpelijk en hopelijk geen opmaat naar meer van soortgelijke bokkensprongen. Bot- en malware bestrijding is een goede zaak, maar niet op deze manier natuurlijk."