Dit schrijft demissionair staatsecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. "Het huidige DigiD-systeem begint aan het eind van zijn levensduur te komen. Aanpassingen kunnen alleen met aanzienlijke inspanning en tegen hoge kosten worden gerealiseerd; het inbouwen van nieuwe functionaliteiten in het huidige DigiD zal in toenemende mate problemen opleveren", aldus de staatssecretaris.

Daarom wordt er gebouwd aan een volledig nieuw systeem, dat in de tweede helft van 2011 beschikbaar moet zijn. Het project is voorlopig DigiD-X gedoopt en het is de bedoeling om verschillende knelpunten te verhelpen. DigiD wordt gebouwd in de rijkshuisstijl, op dit moment wijkt de vormgeving van de portal af van andere overheidssites. Ook zal DigiD 'volledig voldoen aan de webrichtlijnen'. "Het nieuwe DigiD wordt transparant opgezet, state of the art beveiligd en toegankelijk, makkelijk schaalbaar en makkelijk aanpasbaar", belooft Bijleveld. Het nieuwe systeem zal wél een toekomstvaste release zijn, belooft BZK. De kosten worden geraamd op circa 4 miljoen euro.

Beveiliging

Voordat dit nieuwe systeem wordt ingevoerd wordt het huidige systeem wel nog aangepast. Vanaf 2011 moet DigiD Machtigen werken. Een systeem waarmee bijvoorbeeld een ouder iemand een familielid kan machtigen zijn elektronische belastingaangifte te doen. Op dit moment loopt daar een proef mee en het ministerie verwacht dat die functionaliteit in 2010 al 'breed beschikbaar' zal zijn.

Ook wordt er onderzocht of de beveiliging van DigiD voor burgers beter kan. De minimumeisen die worden gesteld aan een wachtwoord, tenminste 8 posities en tenminste 1 cijfer, worden mogelijk uitgebreid zodat er sterkere wachtwoorden worden gebruikt.

Bedrijven

Daarnaast wordt het DigiD voor bedrijven zoals gepland in 2011 vervangen door eHerkenning, dat onder het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaat vallen. "eHerkenning zal de authenticatie- en machtigingsvoorziening worden waarmee bedrijven en instellingen zaken kunnen doen met de overheid. Zodra eHerkenning aangesloten is op DigiD Machtigen, wordt het mogelijk dat burgers met DigiD Machtigen een bedrijf kunnen machtigen om namens hen transacties met overheidsdiensten te verrichten", schrijft de staatssecretaris.

Gemeenten nalatig

Per 1 juni is het gebruik van DigiD verplicht gesteld voor alle Nederlandse overheden. Een 'beperkt aantal' gemeenten gebruikt echter nog steeds geen DigiD. Ook is er nog steeds een gedeelte dat een andere manier van elektronische identificatie toestaat, bijvoorbeeld met gebruik van inlognaam en wachtwoord.

"De betrokken gemeenten is dringend verzocht - conform de afspraken in het NUP - gebruik te maken van DigiD en niet langer gebruik te maken van alternatieve authenticatiesystemen voor de aanvraag van online producten." Tot en met 31 december 2010 kunnen deze gemeenten gebruik maken van ondersteuning die wordt aangeboden door het ministerie van Binnenlandse Zaken.