De Nigeriaanse diplomaat Olu Agbi, gestationeerd in Australië, reageerde in de Sydney Morning Herald op een vorige week verschenen onderzoek, waaruit bleek dat de Afrikaanse oplichters Australische burgers jaarlijks zo'n 36 miljoen dollar afhandig maken. Het meest bekend zijn de '419 scams', waartegen ook internetbedrijf Google onlangs optrad.

'Hebzuchtige Australiërs'

Volgens Agbi heeft zijn land een slecht imago gekregen, omdat het de thuisbasis zou zijn van oplichtingspraktijken op het gebied van e-mail, posterijen en bankzaken. "De Nigeriaanse overheid keurt deze fraude ten zeerste af en zoekt dagelijks naar de oplichters. Het is geen typisch Nigeriaanse eigenschap om op deze manier mensen op te lichten", aldus Agbi, die erop wijst dat slechts een tiende procent van de 140 miljoen Nigerianen bij de fraudezaken betrokken is.

Bij de bestrijding van de e-emailfraude gaat Olu Agbi een stapje verder dan wat gebruikelijk is. Ook 'hebzuchtige' Australiërs die er het slachtoffer van zijn, zouden gearresteerd moeten worden. "Mensen die hun geld opsturen aan de oplichters zijn even schuldig als degenen die daarom vragen", vindt de Nigeriaanse diplomaat.

Gouden bergen

Inspecteur Col Dyson, hoofd van het antifraudeteam van de politie in de Australische staat New South Wales, zegt graag met Nigeriaanse ambtenaren te willen samenwerken aan een campagne om mensen te waarschuwen tegen de online oplichtingspraktijken. Hij vergelijkt de slachtoffers met gokverslaafden, die ondanks waarschuwingen blijven hopen op gouden bergen. "Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat ook", meent Dyson.