Europese landen moeten van de Europese Commissie (EC) minimaal 6 maanden lang alle telecomgegevens opslaan. Nederland doet dit uit eigen wil een jaar lang. Deze regeling, ook wel bekend als dataretentie, moet ervoor zorgen dat zware misdaden in een later stadium alsnog kunnen worden opgelost. Daarbij zijn de bewaarde telecomgegevens erg handig want er kan maanden later worden bepaald waar iemand zich op een bepaald tijdstip bevond en met wie die contact had.

In Nederland gaat het volgens het Agentschap Telecom van het ministerie van economische Zaken (EZ) om het bewaren van "verkeersgegevens, locatiegegevens en de de hiermee verband houdende identificerende gegevens van de klant". In combinatie met gegevens afkomstig uit sociale media is zo zeer nauwkeurig te reconstrueren waar iemand die in het bezit is van een mobiele telefoon zich het afgelopen jaar bevond, en wat hij daar deed. Ook wordt inzichtelijk gemaakt met wie er gebeld en ge-sms't is en wanneer iemand gebruik heeft gemaakt van mobiel internet.

Maandenlang te volgen

Kortom, voor wie een mobiele telefoon heeft, is het vrijwel onmogelijk om verborgen te blijven voor opsporingsinstanties. Wat er precies kan met die bewaarde telecomdata wordt geïllustreerd door door de Duitse krant Zeit die de telecomgegevens van politicus Malte Spitz verwerkt heeft in een interactieve Google Map.

Spitz vroeg zijn telecomgegevens van het afgelopen half jaar op en stelde die aan de krant speciaal met dat doel ter beschikking. Wie op play klikt kan van minuut tot minuut volgen waar Spitz zich precies bevond, waar hij gebeld en ge-sms't heeft en (niet verwerkt in de infografiek) met wie. Ook zijn internetgebruik wordt gelogd. In combinatie met twitterberichten, blogposts en nieuwsberichten is vaak ook nog te inzichtelijk te maken wat Spitz precies aan het doen was.

Precies te traceren

Op 31 augustus 2009 was hij bijvoorbeeld aanwezig bij een bijeenkomst van zijn partij in Erlangen. Waarschijnlijk ergens in een gebouw aan de Hauptstrasse in het dorp volgens de plaatsbepaling die op dat moment inigszins de weg kwijt lijkt. Door te kijken op de partijwebsite wordt duidelijk dat hij niet op de Hauptstrasse zit te praten maar om de hoek in bioscoop en cultuurhuis E-Werk aan de Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen in Duitsland.

Hij was waarschijnlijk iets te laat, want hij kwam volgens de telecomgegevens iets over 20.00 uur in het dorp aan. Terwijl de bijeenkomst over vrijheid op internet om acht uur 's avonds begon. Wel bleef hij lang hangen, ongeveer tot een uur of 12. De politie kan dan ook nog zien met wie hij op welk heeft gebeld en ge-sms't.

En dat is maar het voorbeeld van een avond. Je kan bijvoorbeeld ook exact bijhouden waar hij liep tijdens een demonstratie in Berlijn of wanneer hij de trein heeft genomen van waar naar waar.

Ook in Nederland zou dit volgens Bits of Freedom in theorie op dezelfde manier te vertalen zijn naar een dergelijke reconstructie. Daar wordt ook aan gewerkt door onderzoeker Rejo Zenger, maar ondanks verwoede pogingen heeft hij nog geen inzicht gekregen in zijn eigen telecomdata.