Het SP-kamerlid Jan de Wit vraagt de minister of hij bekend is met de gemakkelijke manier waarop terroristen de bewaarplicht kunnen omzeilen. Ook eist hij dat Donner nader ingaat op de op Webwereld tien genoemde voorbeelden.

De Wit vraagt zich af of het bewaren van het internetgedrag van 450 miljoen Europese burgers nog wel effectief is als een deel van de bevolking er toch omheen kan. Ook moet Donner ophelderen of de maatregel dan nog wel zinvol is.

"De regering en de politiek komen met oplossingen voor het probleem van terrorisme terwijl ze nooit vragen stellen', zegt de Wit in een toelichting tegenover Webwereld. 'Welke concrete problemen en uitingen van terreur gaan we aanpakken met de bewaarplicht?'

"Hoeveel vrijheid vragen wij inwoners om in te leveren? Hoe effectief is dit plan?" Volgens het kamerlid is zijn partij niet tegen maatregelen, maar wil 'de SP gericht het terrorisme bestrijden, met slimme en effectieve maatregelen'.

De Wit ziet weinig heil in het invoeren van een bewaarplicht. "De in het artikel genoemde mogelijkheden om de bewaarplicht makkelijk te omzeilen, haalt de plannen om het in te voeren danig overhoop." Op 6 september wordt in de Tweede Kamer een debat gevoerd. "De antwoorden op mijn vragen zullen van groot belang zijn in het debat over de bewaarplicht met de minister volgende week."