De vragen waren gesteld door het SP-kamerlid Jan de Wit naar aanleiding van een artikel op Webwereld waaruit bleek de registratie van gegevens rondom de bewaarplicht eenvoudig te omzeilen is.

Volgens Donner is het vermijden van ieder spoor niet eenvoudig en dat ieder opsporingsmiddel wel kan worden vermeden. 'Door de telefoon niet te gebruiken kan men niet worden afgeluisterd', schrijft de Minister.

In de beantwoording van de tips gaat de bewindvoerder vervolgens in op verschillende van de genoemde voorbeelden. Zo denkt Donner dat het gebruik van draadloze netwerken en prepaid gsm's opsporing wel bemoeilijken, maar niet onmogelijk maken. Zo hoopt de minister dat er op lokaties waar geïnternet is, sporen achterblijven of nog ooggetuigen kunnen worden gevonden, al denkt hij niet dat dit in alle gevallen succesvol zal zijn.

Het oplossen van de obstakels door technieken, zoals Tor, Freenet, anonymous proxies en remailers ziet Donner wel als een stap die de opsporing wat lastiger maakt. Toch hoeft dat de recherche niet in de weg te staan, want door sporen te combineren kan met vertraging toch aan de informatie worden gekomen.

Geen opslag surfgedrag

Verder blijkt uit de brief van de minister dat het surfgedrag niet langer op het wensenlijstje van de ministers staat. 'In het voorliggende kaderbesluit is dit komen te vervallen. Daadoor is het moeilijker om de bronnen van de informatiestromen op het internet te traceren', schrijft de minister.

'In tegenstelling tot wat Webwereld suggereert, volgt niet uit het ontwerp kaderbesluit dat bijgehouden moet worden naar welke webadressen een gebruiker surft', besluit Donner. Hiermee lijkt de minister onderscheid te maken tussen enerzijds mededelingen die op een bulletinboard worden geplaatst en geregistreerde e-mails anderzijds.

Overigens ontspringt bedrijfsmail de dans, omdat deze niet tot het kaderbesluit behoren. Mocht daar toch interessante informatie te halen zijn, dan hoopt Donner dat door onderzoek van bijvoorbeeld de harde schijf dit boven tafel krijgt.

Donner denkt dat de bewaarplicht van groot belang voor de opsporing is en denkt dat de maatregel dan ook zal helpen bij onderzoeken. Over het omzeilen door slimme gebruikers maakt hij zich dan ook geen zorgen: 'Het artikel van Webwereld geeft tips voor hoe je als gebruiker kan 'proberen' om je gegevens af te schermen voor de nieuwsgierige blik van anderen.'