Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft een rapport boven tafel gekregen dat in april 2003 is opgesteld door de politie Rotterdam Rijnmond in opdracht van het ministerie over de opslag van verkeersgegevens. Uit het onderzoek `Historische verkeersgegevens in de opsporingspraktijk' blijkt dat tweederde van de onderzoeken ook succesvol had kunnen worden afgerond zónder gebruik te maken van de opgeslagen digitale geschiedenis van verdachten. "De conclusies van het rapport halen het kabinetsstandpunt over een voorgenomen bewaarplicht verkeersgegevens onderuit en zijn door de minister van Justitie nooit naar de Kamer gestuurd", zo meldt Bits of Freedom. Bij de beantwoording van kamervragen van de SP maakt de minister geen melding van het bestaan van het politierapport. "De minister heeft de Kamer onzorgvuldig en onvolledig geïnformeerd door het politierapport uit april 2003 achter te houden," zo reageert SP-kamerlid Jan de Wit tegenover VARA Radio 1 De Ochtenden. De Wit eist nu op korte termijn opheldering van minister Donner. Minister Donner wil alle verkeersgegevens – waaronder surfgedrag en gegevens van (mobiele) telefonie – één jaar lang opslaan en beschikbaar stellen aan opsporingsdiensten. Dit zou nodig zijn om criminaliteit en terrorisme aan te pakken. Het rapport, dat via een zogenoemde WOB-procedure is verkregen, heeft overigens vooral aandacht voor telefonie. Internet komt nauwelijks aan bod.