De Consumentenbond en privacyorganisatie Bits of Freedom hebben in een open brief aan de

JBZ-commissie van de Eerste Kamer bezwaar gemaakt tegen de besluitvorming rondom de bewaarplicht verkeersgegevens. Deze commissie is belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie worden gedaan.

Op 2 juni 2005 bereikten de Europese ministers van Justitie een akkoord over een bewaarplicht van alle gegevens via internet en telefoon. Dit tot grote verbazing van de bond en Bits of Freedom. Hiermee is volgens hen een principebesluit genomen voor een plan dat 'buitensporige consequenties' heeft.

De Nederlandse minister van Justitie Donner gaat hiermee tevens in tegen de wens en opdracht van de Eerste en de Tweede Kamer, zo klagen zij. De Consumentenbond en Bits of Freedom vragen de Eerste Kamer dan ook om het voorstel in zijn huidige vorm te verwerpen.

Bezwaren

De Consumentenbond en Bits of Freedom hebben in een eerder stadium al bezwaren tegen de bewaarplicht naar buiten gebracht. In de zogenoemde verkeersgegevens staat naar wie consumenten hebben gebeld en een e-mail hebben verstuurd en vanaf welke plekken ze mobiel bellen. Deze gegevens moeten zes maanden tot drie jaar lang bewaard worden.

De organisaties stellen grote vraagtekens bij de veiligheidsrisico's van de opslag, de onduidelijkheid over de effectiviteit, de technische realiseerbaarheid, de kosten van de gegevensopslag en het ontbreken van een aantoonbare noodzaak.

De Eerste en Tweede Kamer hebben minister Donner van Justitie opgedragen niet deel te nemen aan het overleg met de Europese ministers van Justitie. Minister Donner heeft alle eisen van het parlement in de wind geslagen en heeft in plaats hiervan de noodzakelijkheid van een bewaarplicht onderkend en een inhoudelijk debat gevoerd met zijn collegaministers van Justitie, stellen Bits of Freedom en de Consumentenbond.

Salami

Hieruit zijn verdere afspraken voortgevloeid. De bewaarplicht zal eerst voor telefonie worden ingevoerd, in een later stadium ook voor internet. Minister Donner heeft hiermee zowel de Eerste als de Tweede Kamer niet serieus genomen. "Democratische controle op het overleg in de JBZ-raad is hierdoor ernstig bemoeilijkt", zo schrijven de organisaties in hun brief.

De Consumentenbond en Bits of Freedom vinden dat de Europese ministers van Justitie een 'salamitactiek' toepassen: het voorstel wordt stukje bij beetje doorgevoerd zonder verdere democratische controle.

In de brief vragen ze de commissie om een 'zeer kritisch mondeling' met de minister.