Donner antwoordde op Kamervragen van PvdA'er Pierre Heijen. Die wilde van Donner weten wat het Kabinet vond van een eerdere publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin wordt gesteld dat de centrale vingerafdrukkendatabase in het kader van de Paspoortwet in strijd is met de Europese rechten van de mens.

Donner doet die publicatie af als “enkel een publicatie” die door derden in opdracht van de WRR is geschreven. Hij verbindt er geen conclusies aan en gaat inhoudelijk niet in op de vragen van Heijen, die van Donner een reactie vroeg naar aanleiding van die publicatie.

'Stop bouw database'

Heijen vroeg om opschorting van de bouw van de centrale opslag van vingerafdrukken totdat duidelijk is of de rechten van de mens worden geschonden of niet. Donner zegt daarop dat er “nog geen onomkeerbare stappen” zijn gezet in de ontwikkeling van de centrale online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA), zoals de database officieel heet.

Volgens Donner zal de Kamer bij elke volgende stap in de ontwikkeling van ORRA worden geïnformeerd. Dat geeft de Kamer volgens de minister nog voldoende gelegenheid om zich over het onderwerp uit te spreken.

Donner blijft vaag

Inhoudelijk blijft Donner echter nog vaag. Hij zegt zich nog op het dossier te moeten oriënteren, “om tot een oordeel te kunnen komen over de wijze hoe ORRA vorm zou kunnen krijgen.” Hij verwacht hiervoor nog enkele maanden nodig te hebben. De uitkomsten van die oriëntatie wil hij vervolgens weer voorleggen aan de Tweede Kamer.

Ook gaat hij de Kamer inlichten over de wijze waarop andere EU-lidstaten de Europese richtlijnen implementeren met betrekking tot paspoorten en identiteitsbewijzen en de opslag van biometrische gegevens.

De Europese fractie van D66 heeft twee weken geleden eveneens vragen gesteld over de mogelijkheid dat Nederland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schendt. Die vragen moeten nog worden beantwoord door de Europese Commissie.

Onderzoek naar rol overheid

Overigens kondigt Donner aan dat de WRR bezig is met een onderzoek naar de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid op het gebied van ict. Onder meer de vingerafdrukkendatabase komt aan de orde.

Het onderzoek loopt nu. De resultaten zullen door de WRR in komend voorjaar worden vrijgegeven in een rapport. “Als het rapport er is, dan zal het Kabinet daar een standpunt over innemen”, zegt minister Donner van Binnenlandse Zaken.