De Nederlandse ingenieur Henny van der Velden toonde vandaag zijn vinding aan de wereld. Hij heeft een technologie ontwikkeld waarmee betaalpassen (en andere pasjes) kunnen worden beschermd met een duim- of vingerafdruk. Richard Lamb, betrokken bij het octrooi-onderzoek van de smartcard, noemt de vinding revolutionair. "Het unieke aan deze uitvinding is dat de vingerafdruksensor op de smartcard zélf is geplaatst", aldus Lamb. "Er is dus, in tegenstelling tot alle andere systemen, geen apart kastje met vingerafdruksensor nodig om de vingerafdruk te kunnen herkennen. Volgens deskundigen kan de nieuwe smartcard voor veel meer doeleinden dan alleen een betaalpas worden gebruikt. Bijvoorbeeld ter vervanging van een paspoort of rijbewijs. Ook zou het kunnen worden geïntegreerd met bestaande objecten, zoals auto's, computersystemen en mobiele telefoons. De vinding van Van der Velden is de tweede vinding van een Nederlander die opzien baart. Eind augustus toonde de promovendus Asker Bazen een techniek om vingerafdrukken te herkennen, maar dan verbeterd met een elastische methode. Door deze vinding lijkt biometrie in de praktijk een stuk beter bruikbaar, omdat ook vervormde of beschadigde afdrukken kunnen worden herkend. In de praktijk levert het identificeren van een afdruk nog al eens problemen op. Zo geven koude en natte vingers bijvoorbeeld een vervormde afdruk, waardoor een identieke vingerafdruk mogelijk niet juist wordt herkend. Bazen wilde dit probleem omzeilen en ontwikkelde een manier om een afdruk elastisch te kunnen vervormen. Door gebruik te maken van de minutiae - de splitsingen en eindpunten van de lijntjes in een afdruk - en deze te vergelijken met de minutiae van opgeslagen afdrukken, is vervorming bijvoorbeeld geen probleem meer.