Dat blijkt uit een brief die is geschreven door de Drogisterij Academy, een concurrent voor het opleiden van drogisten. Zij treden nu naar buiten in reactie op eerdere berichtgeving dat de website voor de examens aan alle kanten lek is. Zo blijkt de betaalmodule kinderlijk eenvoudig te omzeilen en stuurde de server niet alleen de vragen maar ook de antwoorden met de webpagina mee. Ook zij hadden deze zwakheden bij het Drogisterijcollege ontdekt.

Ik ken de brief niet

“Ik ken de brief niet, ik ken de inhoud niet en als die er is dan moet u bij VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – redactie) zijn”, reageert een ‘woordvoerder’ van het Drogisterijcollege, die weigert zijn naam te noemen. Afgaande op de stem heeft uw verslaggever het vermoeden dat de woordvoerder in werkelijkheid de directeur Tom Verdam is. Hoe het ook zij: hij wil ook geen kennis nemen van de inhoud van de brief.

Die houding wordt minder verbazingwekkend als we VWS om een reactie vragen. “Het ministerie heeft de brief doorgestuurd naar het Drogisterijcollege en daarbij hebben we gevraagd om de problemen op te lossen”, zegt Jan Brouwer de Koning tegenover Webwereld. Hij constateert daarbij dat dit niet is gebeurd en dat pas na het ontdekken van het lek door PowNews actie is ondernomen door de examens offline te halen.

Toen Webwereld het Drogisterijcollege hiermee wilde confronteren werd de telefoon niet meer opgenomen.

Examens gestopt

Inmiddels is het Drogisterijcollege gestopt met het afnemen van online examens en worden de examens alleen nog onder toezicht afgenomen, beweert het bedrijf. Hoe dat vorm krijgt is onduidelijk, maar daarmee lijken de examens meer op de manier waarop de concurrent dat doet. De Pharmacon-examens worden op scholen en examenlocaties door het hele land afgenomen.

Spek en bonen

Dat deze stap noodzakelijk is, blijkt wel uit de kritiek. Als er examen wordt gedaan, is het onzeker wie uiteindelijk het examen doet. Omdat de toets via internet plaatsvindt, is alleen zeker dat iemand is ingelogd. De Drogisterij Academy nam de proef op de som: “Wij hebben proefondervindelijk vastgesteld dat het mogelijk is om een ander dan de ingeschreven cursist het examen te laten afleggen.” Daarnaast is de kritiek dat de website op deze manier ook geen zekerheid biedt dat niemand de kandidaat helpt bij het doen van examen.

Ook de waarde van het diploma wordt in twijfel getrokken. Dat het papiertje geen echtheidskenmerken heeft, maakt fraude erg eenvoudig. Ook dat werd eerder deze week bewezen. Dat was eenvoudig, omdat de PDF voor het diploma volledig onbeveiligd is. In reactie op dat manco wil het Drogisterijcollege nu alleen nog papieren diploma’s uitgeven.