Ook moet de eenheid 'interventies' uitvoeren bij buitenlandse computers en 'vijandige netwerken'. Dit blijkt uit documenten die in bezit zijn van het Duitse magazine Spiegel. De 'hackers in uniform' zijn allemaal gediplomeerde it'ers die gerekruteerd zijn bij verschillende universiteiten. Ze zullen binnen ongeveer een jaar inzetbaar zijn.

De soldaten zouden bekend zijn met de nieuwste methodes om vreemde netwerken binnen te dringen met als doel die netwerken te verkennen, te manipuleren of uit te schakelen. Het leger heeft tot nu toe geen commentaar willen leveren op het al dan niet bestaan van de supergeheime hackerseenheid.

It-infrastructuur beveiligen

Naast het opzetten van een groep cyberwar-soldaten zou de Duitse regering flink investeren in het beter beveiligen van de eigen it-infratructuur. Deze stap is een reactie op grote aanvallen op ministeries en overheden die begin 2007 zijn ondernomen met kwaadaardige software. De aanvallen werden uiteindelijk teruggevoerd naar Chinese servers. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen wordt er een 'cyber-verdedigingsagentschap' opgericht.

Halverwege vorige maand is er al een wetsvoorstel indgediend om de 'federale informatiebeveiliging te versterken'. In maart zal de Duitse overheid al een beslissing nemen over dit wetsvoorstel.

Het Duitse overheidsorgaan voor de bescherming van it-netwerken, de BSI, zal daardoor significant meer geld, staf en bevoegdheden krijgen. De BSI zal de datastromen van de overheden monitoren en de beveiliging van die systemen automatiseren. Deze maatregelen zijn "bijzondere urgent" omdat het "nodig is om de regeringscommunicatie te beveiligen", aldus het wetsvoorstel.