De Conferentie van Commissarissen voor gegevensbescherming in Duitsland gaat in het eindproces naar een nieuwe Europese privacywetgeving “werken aan een hoog niveau van gegevensbescherming" in Europa. Dat zegt de nieuwe voorzitter van die federale en lands-conferentie, Imke Sommer uit Bremen, in een verklaring. De Duitsers vragen meer respect voor zelfbeschikking over persoonlijke data.

Burgers moeten meer te zeggen krijgen

Zo wil Duitsland in de discussie over de inhoud van de nieuwe Europese privacywetgeving dat er strengere en bindende regels komen voor de technologische vormgeving van die databescherming, dat het beginsel van instemming door de Europese burgers voor opslag, verwerking en uitwisseling van gegevens wordt versterkt en dat burgers het recht hebben om pseudoniemen te gebruiken.

Vechten tegen machtige tegenstanders

“Wij databeschermingsvertegenwoordigers weten dat we in de discussie over de bescherming van gegevens machtige tegenstanders in Europa hebben. Die hebben niet de privacyrechten van mensen voor ogen, maar zetten in op het vrije verkeer van gegevens. Niettemin zal de Conferentie voor gegevensbescherming van de federale en deelstaatregeringen blijven werken aan een hoog niveau van gegevensbescherming in Europa", zegt Sommer.